Craniofaciaal team (opgericht op 1 januari 2002)De chirurgische behandeling van kinderen met een aangeboren schedel- en aangezichtsafwijkingen (o.a. de craniosynostosen) vereist hooggradige specialisatie, ervaring en multidisciplinaire samenwerking. Mede door de relatieve zeldzaamheid van dit soort aandoeningen vond dit soort chirurgie tot nu toe bijna uitsluitend plaats in het Craniofaciale Centrum van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Om echter de bevolking van de grote regio ZuidOost-Nederland de mogelijkheid te bieden voor dit soort zorg ook in eigen regio terecht te kunnen werd een nieuw craniofaciaal team onder leiding van Mond-, Kaak- en Gezichtschirurg Dr. W. Borstlap en Neurochirurg Dr. E.J. van Lindert in het Radboudumc opgericht. Het craniofaciale team kende een vliegende start doordat het eenvoudig ingepast kon worden als een integraal onderdeel van het Centrum voor Schisis en Aangeboren Gezichts- en Schedelafwijkingen (tegenwoordig Centrum voor Schisis en Craniofaciale Afwikingen geheten), een grote multidisciplinaire werkgroep, waarin alle noodzakelijke disciplines vertegenwoordigd zijn. De reeds voorhanden infrastructuur en logistieke organisatie van dit "schisisteam" vereenvoudigde het begin van de craniofaciale chirurgie in Nijmegen.

In augustus 2005 werd door Dr. van Lindert en Dr. Borstlap voor het eerst in Nederland een endoscopische operatie verricht bij craniosynostose. Deze nieuwe operatietechniek, die al enkele jaren in de V.S. werd toegepast, maakt het mogelijk op een veel minder belastende en veiliger wijze voor het kind een correctie te ondergaan van de craniosynostose, waarbij de correctie mede wordt bewerkstelligd door een redressiehelm behandeling. Deze primeur werd inmiddels gevolgd door vele succesvolle endoscopische ingrepen.

(hier kunt u verder lezen over craniosynostose en het craniofaciale team)