Kinderneurochirurgie

Het NCCN heeft een supraregionale functie met betrekking tot neurochirurgie bij kinderen, mede door de intensieve samenwerking met het IKNC (Interdisciplinair KinderNeurologisch Centrum) van het Radboudumc.

Het NCCN onderscheidt hierbij diverse zwaartepunten.

De behandeling van hydrocephalus (waterhoofd) staat hierbij getalsmatig op de voorgrond, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de endoscopische behandeling van hydrocephalus. Daarnaast bestaat veel aandacht voor aangeboren afwijkingen, in het bijzonder spina bifida, welke laatste multidisciplinair behandeld worden. Hersentumoren bij kinderen vormen eveneens een zwaartepunt van het NCCN. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het KOC (KinderOncologisch Centrum).

In 2002 werd bovendien het Craniofaciale Team (CFT) opgericht. Dit is een multidisciplinair team, dat zich met de behandeling van craniofaciale afwijkingen bezighoud. (lees verder)

In verband met de speciaal benodigde expertise van kinderneurologen, kinderanesthesie en kinder-intensieve zorg vindt de kinderneurochirurgie uitsluitend op de locatie UMC St Radboud plaats. De kinderneurochirurgie wordt verzorgd door dr. E.J. van Lindert en dr. H. Delye.

Meer informatie over het Kinderziekenhuis van het Radboudumc vindt u hier.