Neuromodulatie

Neuromodulatie is een in frequentie toenemende techniek, waarbij functiestoornissen van het zenuwstelsel, zoals bijvoorbeeld pathologische pijn, spasticiteit en bewegingsstoornissen, worden beÔnvloed met behulp van stimulerende electrodes op bepaalde gebieden van het zenuwstelsel. In het verleden werden bepaalde gebieden in het zenuwstelsel uitgeschakeld, nu worden bepaalde gebieden juist gestimuleerd. Het grote voordeel hiervan is, dat deze technieken bij onvoldoende effect reversibel zijn en er dus geen onherroepelijk letsel wordt aangericht.

In het UMCN St Radboud wordt de neuromodulatie reeds enkele jaren toegepast in de vorm van ruggemergstimulatie (spinal cord stimulation) voor pijnklachten (bv na wervelkolom chirurgie of dystrofie) en motorische hersenschorsstimulatie (motor cortex stimulatie), ook voor therapie-resistente pijn. Hiertoe bestaat een intensieve samenwerking tussen de afdeling pijnbehandeling en de afdeling neurochirurgie.
 

zie verder ook Subcentra en Dekkerswald