Verantwoording over de teksten

PatiŽntenvoorlichting


De laatste jaren is de behoefte aan informatie over medische onderwerpen enorm gegroeid. Kranten, tijdschriften, radio en televisie hebben bijna allemaal een medische rubriek, waarin een veelheid van onderwerpen aan bod komt. De geboden informatie kan niet altijd de toets der kritiek doorstaan. Internet maakt een stormachtige ontwikkeling door en ook hier is veel medische kennis te vinden. Zowel serieuze als goedbedoelde amateuristische voorlichting staan door elkaar, en voor de leek is het onderscheid niet altijd duidelijk.

Om hierop in te spelen heeft het Bestuur van de Nederlandse Verenging van Neurochirurgen in 1998 een Commissie Voorlichting PatiŽnt benoemd met de opdracht om over een aantal veel voorkomende neurochirurgische aandoeningen voorlichtingsteksten te maken die voor een groot publiek op eenvoudige wijze de ziektebeelden begrijpelijk maken. De inhoud is zoveel mogelijk algemeen gehouden, d.w.z. min of meer geldig voor alle centra waar neurochirurgie beoefend wordt, ondanks het feit dat er tussen de centra natuurlijk wel wat verschillen in inzicht of aanpak bestaan. Wezenlijk zijn deze verschillen echter niet. De teksten hebben voor alle leden van de Vereniging opengestaan voor commentaar. Na het verwerken van dit commentaar werden de teksten aangeboden aan de ledenvergadering ter goedkeuring. Pas daarna zijn ze openbaar gemaakt en op de website geplaatst.

De teksten vertegenwoordigen hiermee dus de mening van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen en hebben ook haar goedkeuring. Natuurlijk zullen er individuele voorkeuren en inzichten blijven bestaan, waardoor het kan voorkomen dat een bepaald ziektebeeld door een bepaalde neurochirurg aan een bepaalde patiŽnt net iets anders wordt uitgelegd dan in de voorlichtingstekst staat. In grote lijnen zullen er echter geen grote verschillen zijn.

Wanneer nieuwe ontwikkelingen dat noodzakelijk maken zullen nieuwe teksten verschijnen en bestaande worden aangepast. Het is dus levende materie en u kunt erop vertrouwen dat de geboden informatie altijd actueel is.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (de link naar patienteninformatie kunt u hier vinden) 

 

Supplement

Sommige voorlichtingsteksten hebben een aanvulling gekregen op, c.q. zijn aangepast aan, de specifieke inzichten en behandelmethoden van het Neurochirurgisch Centrum Nijmegen en kunnen daarom in detail afwijken van de oorspronkelijke tekst van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen. Specifieke patienten-informatiefolders van het Neurochirurgisch Centrum Nijmegen kunt u hier vinden.