Schedelbasis- en hersenzenuwchirurgie

 

De schedelbasis vormt de scheiding tussen de hersenen en het aangezicht en vormt daarmee het grensvlak tussen diverse disciplines, te weten de neurochirurgie, keel- neus- en oorheelkunde, oogheelkunde en mond- en kaakchirurgie. Omdat veel aandoeningen, in het bijzonder tumoren, dit grensvlak overschrijden is verregaande samenwerking tussen deze disciplines vereist. Tumoren van de schedelbasis worden daarom vaak samen met een van deze andere disciplines, en vooral met de KNO-heelkunde, samen geopereerd. Desondanks zal meestal een van de disciplines als hoofdbehandelaar optreden.

Binnen het NCCN is het initiatief genomen om bijzondere aandacht te gaan schenken aan de hersenzenuwen, waarvan de mens er 12 zowel links als rechts bezit. Inmiddels werd een Cranial Nerve Center (hersenzenuw centrum) opgericht, welke zich multidisciplinair bezighoudt met patientenverzorging en hersenzenuwchirurgie, maar daarnaast ook kennis wil vergaren over en wetenschappelijk onderzoek gaat verrichten naar de hersenzenuwen en aandoeningen hiervan. Dit is reeds gedeeltelijk gerealiseerd in de vorm van een facialis team, alwaar patienten met aangezichtszenuwletsel door verscheidene disciplines gezien en behandeld worden.Tevens worden er diverse prospectieve cohortstudies doorgevoerd.