Dr. H.D. Boogaarts

 

Opleiding: Neurochirurgie, UMC St. Radboud, Nijmegen (1 januari 2009)

Toetreding NCCN: 2002

Aandachtsgebieden:

  • Cerebrovasculaire chirurgie en endovasculaire behandeling van Aneurysmata, AVM's en andere complexe vasculaire afwijkingen.
  • Endoscopische neurochirurgie
  • Epidemiologie

 

Promotie op 3 februari 2016: "Quality of care for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. From theoretical considerations to practical implementations"

Dr. Boogaarts is samen met dr. Joost de Vries verantwoordelijk voor het onderzoek "Molecular basis of intracranial aneurysm rupture, biomarkers and therapeutic targets".

Verder is Dr. Boogaarts momenteel als projectleider van de "Kwaliteitsregistraties van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie" verantwoordelijk voor de landelijke registratie (Quality Registry for Neurological Surgery, QRNS) van indicatoren die belangrijk zijn om kwaliteit en doelmatigheid te bewaken bij een aantal ziektebeelden. Hierbij worden een door de beroepsgroep zelf ontwikkelde registratiesysteem van uitkomsten van zorg gemonitord met als doel een positieve bijdrage te leveren tot het continue proces van kwaliteitsverbetering.

Update januari 2018: Dr. Boogaarts is copromotor van de volgende onderzoekers:

Edith Janssen
Michelle ten Brinck
Vika Shimanskaya
Lars van der Loo
Sebastian Arts
Jasper van Lieshout
Thomas de Korte