Wervelkolomchirurgie

 

De chirurgie van de wervelkolom vormt een groot deel van de werkzaamheden van een neurochirurg. Het betreft hierbij vooral aandoeningen van de tussenwervelschijven, met name hernia's, zowel aan de lendenwervelkolom, de borstwervelkolom, als aan de halswervelkolom, die verantwoordelijk zijn voor diverse pijnsyndromen. Daarnaast komen ook andere afwijkingen aan de wervelkolom en het zich daarbinnen bevindende ruggenmerg voor, zoals aangeboren afwijkingen, tumoren, bloedvatafwijkingen, en ontstekingen, welke vroeger tot het werkterrein van iedere neurochirurg behoren.

Ontwikkelingen in technieken gaan niet alleen op het gebied van wervelkolomchirurgie snel. Dit is een reden dat meer en meer neurochirurgen zich gaan subspecialiseren tot wervelkolomchirurgen. Zo is dit ook het geval in Nijmegen.
Naast de bovengenoemde operaties verrichten zij operaties vanwege aandoeningen, die al van oudsher niet tot het repertorium van iedere neurochirurg behoren. Hiertoe behoren o.a. de behandeling van traumatische wervelkolomletsels en het "vastzetten" (fixeren) van wervels. Zij benaderen de wervelkolom van alle kanten. Bij deze chirurgie is het gebruik van schroeven, staven, cages of andere implantaten niet ongewoon. Hiervoor is speciale ervaring en kennis vereist.
Tot het aandachtsveld horen onder andere vormafwijkingen van de wervelkolom, aangeboren afwijkingen, afwijkingen tengevolge van stofwisselingsziekten. Ook gezwellen waaronder uitzaaiingen worden door hen al dan niet in teamverband behandeld.
Vaker komen uitzaaiingen van gezwellen elders uit het lichaam voor. De laatste categorie wordt meer en meer geopereerd. Dit gebeurt niet vanwege verlenging van het leven. Juist het behoud van de mobiliteit, van de continentie voor urine en ontlasting en vermindering van pijn (dus behoud van kwaliteit van leven) is de reden om deze groep patiŽnten te opereren.

Deze speciale wervelkolomchirurgie vindt binnen het NCCN plaats op de locatie CWZ en in het UMCN. Binnen het Radboudumc vindt nu vooral complexere wervelkolomchirurgie plaats in nauwe samenwerking met de afdeling orthopedie. Hier betreft het vooral letsels ten gevolg van een ongeval of door een gezwel. Ook binnen het CWZ en de Sint Maartenskliniek vindt een nauwe samenwerking met de orthopaeden plaats.
Binnen de vakgroep neurochirurgie hebben zich met name prof. dr. R. Bartels, dr. H. Delye en dr. M. Germans zich toegelegd op de complexe wervelkolomchirurgie.

Bij de wervelkolomchirurgie in ons centrum worden de nieuwste chirurgische technieken toegepast, waaronder minimaal-invasieve chirurgie (voorbeeld microdiscectomie), endoscopie en neuronavigatie. Omdat bij nieuwe technieken het te verwachten voordeel voor de patient ten opzichte van oudere technieken vaak nog niet bewezen is, lopen er in ons centrum diverse onderzoeken, waarbij de nieuwe operatietechniek vergeleken wordt met de gangbare chirurgische techniek (meer info).