Wetenschap

De primaire taakstelling van het Neurochirurgisch Centrum Nijmegen (NCCN) is de behandeling van patiŽnten met neurochirurgische aandoeningen. Echter, als academisch centrum, is er ook een belangrijke taak weggelegd voor de beoefening van wetenschappelijk onderzoek.

Door middel van wetenschappelijk onderzoek proberen wij beter inzicht te verkrijgen in diverse aandoeningen van het zenuwstelsel, met de intentie uiteindelijk tot een betere behandeling van die aandoeningen te komen.

Binnen het NCCN bestaan een aantal onderzoeks-lijnen, waarop de meeste aandacht en middelen gericht worden: trauma, hydrocephalus, pijntherapie, neuro-oncologie, neuro-orthopedie en instrument- en techniekontwikkeling.hersenzenuwen. Deze onderzoekslijnen sluiten grotendeels aan bij de wetenschappelijke hoofdprogramma's van het UMC St Radboud.

 

Wetenschappelijke publicaties 1995-2018

Dissertaties en Boekbijdragen

Huidige onderzoeksprojecten